Dlaczego warto mieć biznesplan

Biznesplan – co to jest

Biznesplan z angielskiego business plan to jak sama nazwa wskazuje plan biznesowy odnoszący się do przedsiębiorstwa i opisujący jego opłacalność w kontekście działalności gospodarczej. Jest to więc dokument, który w szczegółowy sposób opisuje strategię i taktykę działania przedsiębiorstwa, jego cele, środki, które służą ich osiągnięciu oraz słabe i mocne strony podejmowanych działań. Biznesplan zazwyczaj składa się z kilku części: są to streszczenie opisujące profil firmy i sytuację na rynku, analiza rynku i konkurencji, strategia dotycząca marketingu i reklamy, zarządzanie z opisem struktury firmy i działów lub osób odpowiedzialnych za dane działania oraz strategię finansową, która jest w zasadzie najważniejszą częścią biznesplanu.

Biznesplan podstawą Twojego biznesu

Podstawą prowadzenia każdej działalności jest określenie jej celów. Nie ma możliwości by działalność odnosiła sukcesy jeśli nie będziemy jasno znali celów jakie chcemy osiągnąć. Jest więc absolutną podstawą jeśli chodzi o prowadzenie działalności. Co ciekawe dotyczy to nie tylko wielkich przedsiębiorstw, które nie mogą się obejść bez jasno określonych celów, opracowanych strategii i wyznaczenia osób odpowiedzialnych. Małe przedsiębiorstwa tak samo powinny opierać się na biznesplanie.

Biznesplan – korzyści

Biznesplan przynosi również wiele korzyści. Korzyści mogą być wewnętrzne i zewnętrzne. Do korzyści wewnętrznych zaliczamy sprawną organizację firmy, w której każda osoba zna swoje zadania i wie jaka odpowiedzialność na niej spoczywa. Sprawna organizacja to sprawne działanie i realizacja celów. Biznesplanem można się również posługiwać przy informowaniu pracowników o bieżącej sytuacji, celach i strategiach. Korzyści zewnętrze dotyczą możliwości pozyskania dofinansowań z zewnętrznych źródeł. Jasno określony będzie służył jako podstawa do tworzenia wniosków o pozyskanie dotacji lub kredytów.