Matematyka – królowa nauk i co dalej

Matematyka – współczesne kierunki studiów

Matematyka określana królową nauk nie należy do łatwych dziedzin wiedzy. Wynika to z faktu, że matematyka bazuje na abstrakcji i często jej codzienne zastosowania nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Skomplikowane teorie wyjaśniające zasady działania świata dziejące się w sferze cyfr nie są łatwe do zrozumienia. Stąd też współczesny problem związany z ciągłym brakiem studentów na kierunkach ścisłych w ogóle i matematyce w szczególności. Uczelnie pragnąc przyciągnąć studentów i dostosowując kierunki studiów do zmieniającego się świata oferują jednak wiele ciekawych możliwości. Studia matematyczne to nie tylko matematyka teoretyczna czy ogólna jak to było jeszcze kilka lat temu. Dzisiaj studenci mają do wyboru takie kierunki jak biomatematyka pokazująca praktyczne zastosowanie matematyki w genetyce i ekologii, matematyka w ekonomii objaśniająca zasady działania współczesnych rynków finansowych i pozwalająca na zastosowanie teorii matematycznych w praktyce, matematyka komputerowa wcielająca teorie matematyczne w dziedzinę informatyki i wiele innych kierunków.

Matematyka możliwości pracy

Niestety większość z nas gdy usłyszy formułę matematyka możliwości pracy nadal ma w głowie zawód nauczyciela. A absolwent studiów matematycznych w dzisiejszych czasach ma wiele więcej możliwości do wyboru. Oprócz nauczyciela matematyki w szkołach i wykładowcy na uczelni zawody związane ze studiami matematycznymi to przykładowo analityk finansowy. Zawód analityka jest bardzo poszukiwany w dzisiejszych czasach. Wiele branż wielkiego biznesu działa w sferze wirtualnej pełnej cyfr i wykresów. Potrzebny jest ktoś kto potrafi zrozumieć taki abstrakcyjny świat i wykorzystać matematyczne formuły, tak aby gdy zastosowane przyniosły realny zysk. Kolejny zawód to informatyk, który czerpie z teorii matematycznych w wielu aspektach. Jest to również bardzo rozwojowa branża.