Rozliczenie roczne Anglia

Czy i kiedy należy złożyć rozliczenie roczne Anglia?

Polacy pracujący w Anglii, w określonych sytuacjach, mogą uzyskać zwrot podatku. Inaczej wygląda to w przypadku osób, które powróciły do kraju, a inaczej w przypadku tych, którzy na stałe przebywają poza granicami kraju. Jak wygląda rozliczenie roczne Anglia dla osób, które od lat mieszkają i pracują w Wielkiej Brytanii?

Przede wszystkim należy pamiętać, że W Wielkiej Brytanii rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Zaczyna się 6 kwietnia danego roku i trwa do 5 kwietnia roku następnego. Z tego powodu lata podatkowe oznacza się inaczej niż w Polsce, czyli w b.r. podatnik nie rozlicza się za rok 2016 a 2016/2017. Osoby samozatrudnione muszą złożyć rozliczenie do dnia 31 października – po tym terminie naliczana jest kara.

Rozliczenie roczne Anglia – kto musi się rozliczać?

Podatki stanowią ogromną część wpływów budżetowych. Płacenie ich jest obowiązkiem obywateli oraz pracujących obcokrajowców, ale jednocześnie państwo oferuje im pewną korzyść w postaci zwrotu podatku. Rozliczenie roczne Anglia należy złożyć, gdy jest się m.in:

  • osobą samozatrudnioną, nawet jeśli obroty były zerowe,
  • osobą prowadząca działalność gospodarczą,
  • zarejestrowanym w systemie CIS,
  • dyrektorem spółki lub partnerem w partnership,
  • osobą uzyskującą dochód z wynajmu nieruchomości lub dywidend,
  • osobą mieszkającą poza granicami UK, otrzymującą dochody z Anglii,
  • otrzymującym roczny dochód przekraczający £50,000 i jednocześnie Child Benefit,
  • osobą z oszczędnościami powyżej £10,000.

 

Jakie dokumenty są podstawą do wystąpienia o zwrot podatku?

Rozliczenie roczna Anglia można złożyć na podstawie zaświadczenia o zarobkach, które wystawia pracodawca. Jeżeli pracownik kończy pracę w ciągu roku podatkowego, jest to 45, zaś jeśli dokument otrzymuje po zakończeniu roku podatkowego, czyli po 5 kwietnia – P60. W przypadku braku P45/P60 do przeprowadzenia zwrotu wystarczy ostatni payslip, zawierający informację o łącznym dochodzie i zapłaconym podatku oraz dane pracodawcy i adres jego siedziby. Osoby samozatrudnione mogą posłużyć się kopiami statementów CIS, wystawianych przez kontraktorów osobom zarejestrowanym w systemie CIS.

Rozliczenie roczne Anglia – kary za brak rozliczenia bądź przekroczenie terminu

Złożenie zeznania po terminie skutkuje nałożeniem kary. Wysokość kary uzależniona jest od tego, jak duże jest opóźnienie. Jeżeli chcemy, by rozliczenie roczne Anglia było wykonane skrupulatnie i na czas, warto zgłosić się do polskiego biura księgowego, np. Accountancy 4 You Ltd. Wówczas podatnik uniknie naliczenia kar, które w przypadku zwłoki do trzech miesięcy wynoszą £100. Po tym czasie doliczane jest £10 za każdy dzień opóźnienia. Oczywiście od kary można się odwołać, ale wymaga to podania mocnych argumentów i lepiej unikać takich sytuacji.