Ryzyka w biznesie – rodzaje

Prowadzenie własnej firmy obarczone jest kilkoma różnymi ryzykami, które oznaczają wszelkiego rodzaju możliwe zdarzenia i ich konsekwencje. Oczywiście nie pozostają one bez wpływu na kondycję przedsiębiorstwa i jego dalsze losy na rynku. O tym, jakie ryzyka w biznesie wyróżniamy i z czym się wiążą, wyjaśniamy w dalszej części tekstu.

Ryzyka w biznesie – rodzaje:

  • Ryzyko strategiczne – związane z przejęciem nowego przedsiębiorstwa lub fuzją, zmianą w przemyśle, prowadzeniem badań lub rozwojem firmy a także zmianą liczby klientów i spadkiem lub wzrostem popytu.
  • Ryzyko zgodności – łączy się ono bezpośrednio z dostosowaniem do nowych regulacji prawnych, które niestety mogą zaszkodzić firmie. To ryzyko wiąże się również z dostosowaniem sposobu postępowania do oczekiwań inwestorów oraz wdrożeniem niezbędnych zasad BHP, które mogą wygenerować większe koszty oraz wymusić zmiany w dotychczasowym sposobie funkcjonowania firmy.
  • Ryzyko finansowe – najpopularniejsze ze wszystkich istniejących. Związane jest ze strukturą finansową firmy, transakcjami i ogólną płynnością finansową. Oczywiście łączy się też z ilością klientów i ich wypłacalnością. Niestety opieranie się wyłącznie na kilku klientach i brak pozyskiwania nowych może skutkować dość trudną sytuacją, gdy większość z nich postanowi zrezygnować z usług lub przestanie płacić za wykonaną pracę. Dlatego lepiej cały czas poszerzać swoje portfolio.
  • Ryzyko operacyjne – łączy się z działaniami operacyjnymi i administracyjnymi w firmie, takimi jak: transport, rekrutacja, dostawa, system IT, księgowość, tworzenie zarządu itp. Aby zmniejszyć zakres jego oddziaływania i zminimalizować ewentualne skutki, które może wyrządzić, należy go stale monitorować przy pomocy dostępnych procedur, metod i narzędzi. Szacowanie ryzyka i zarządzanie nim to podstawa w każdym biznesie, który ma odnieść sukces (poczytaj więcej o możliwych ryzykach w biznesie) .
  • Inne ryzyka w biznesie – oprócz wyżej wymienionych wyróżnia się także: ryzyko związane ze środowiskiem (np. katastrofy naturalne i szkodliwe działanie żywiołów), ryzyko związane z zatrudnieniem i ilością utrzymywanych pracowników a także ryzyko związane z niestabilnością ekonomiczną i polityczną krajów, do których eksportowane są Twoje towary.

To najważniejsze rodzaje ryzyka w biznesie. Warto nauczyć się je oceniać i umiejętnie nimi zarządzać, by móc całkowicie je wyeliminować lub znacznie ograniczyć rozmiar szkód, które mogą wyrządzić.