Dofinansowania (granty) dla przyszłych przedsiębiorców

Otwierasz firmę, jednak brak Ci funduszy na wynajem lokalu, kupno wyposażenia czy opłaty związane z zatrudnieniem pracowników? Rozwiązaniem może okazać się pozyskanie dofinansowania (grantu) lub zaciągnięcie pożyczki w banku. O tym, jakie warunki musisz spełnić, by się o nie ubiegać, na jakiej podstawie są one przyznawane i jakie są ich rodzaje, dowiesz się z dalszej części artykułu.

Dofinansowania w Anglii – rodzaje:

  1. Pożyczka w banku – o przyznaniu kredytu i jego wysokości decyduje głównie historia kredytowa. Ta z kolei rzutuje na zdolność kredytową, którą ocenia się w systemie punktowym (Credit Score). Ilość przyznanych punktów świadczy o wiarygodności i wypłacalności kredytobiorcy. Oczywiście im większa liczba punktów, tym maksymalna wysokość pożyczki, o jaką możesz się ubiegać, rośnie. Znaczenie mają także: stały adres zamieszkania, wkład własny, wysokość dochodów.
  2. Dofinansowania (granty) – to pieniądze (ale nie tylko, bo formę pomocy stanowią też porady, organizacje itp.) przyznawane przedsiębiorcom na realizację określonego projektu lub celu. Służą pokryciu części wydatków związanych z założeniem firmy. W większości przypadków stanowią bezzwrotną pomoc finansową wypłacaną przez rząd Wielkiej Brytanii, Unię Europejską, Business Gateway, Business Enterprise, lokalne władze oraz organizacje pozarządowe i charytatywne. Pozyskanie dofinansowania (dowiedz się więcej o dofinansowaniach) bardzo często zależne jest od konkretnej działalności, sektora działania czy położenia geograficznego firmy. Uzyskanie dotacji jest niełatwe i wymaga spełnienia określonych kryteriów kwalifikacji. Co więcej, do czynników, które decydują o powodzeniu w sprawie, należą: lokalizacja biznesu, rozmiar działalności, wspomniany wyżej sektor działania oraz celowość wydatków. Jeżeli zaś chodzi o rodzaj dostępnych grantów, to w szczególności trzeba wymienić:
  • LearnDirect Scotland for Business – to regionalny program działający na terenie Szkocji, który pomaga w określeniu potrzebnych umiejętności i oferuje szkolenia,
  • R&D Tax Reliefs – dotacja umożliwiająca sfinansowanie badań i rozwój małych oraz średnich firm,
  • The Prince’s Trust – to organizacja założona przez księcia Karola, której celem jest pomoc w pozyskiwaniu dofinansowań na rozpoczęcie własnej działalności,
  • Business Enterprise – to pomoc finansowa i merytoryczna dla wszystkich tych, którzy noszą się z zamiarem otworzenia własnego biznesu.

Mamy nadzieję, że nasze informacje okażą się Wam pomocne i dzięki nim szybciej otrzymacie niezbędną pomoc!