System PAYE

Własna firma w Wielkiej Brytanii a system PAYE

Prowadzenie własnej działalności to nie tylko zarządzanie pracownikami, produkcja i sprzedaż towarów, ale także szereg obowiązków podatkowych, wynikających z przepisów prawa. W Wielkiej Brytanii przedsiębiorców obowiązuje system PAYE (Pay As You Earn).

Bieżące i roczne rozrachunki z pracownikami

Prawa pracowników i pracodawców określa w Polsce Kodeks Pracy. Dodatkowo, system rozliczeń, jak i sposób odprowadzania podatków dochodowych oraz składek na ubezpieczenie określają inne gałęzie prawa, w tym prawo podatkowe. W Wielkiej Brytanii jest podobnie. Tam również każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników musi prowadzić i rozliczać rozrachunki z pracownikami. Nie istotne, czy jest to firma Self employed, LTD, LPP, PLC czy Partnership. Prowadzenie i rozliczanie wspomnianych rozrachunków (Payroll) odbywa się według ustalonych zasad – system PAYE.

System PAYE i jego zadania

System stworzono po to, by uprościć pobór podatku dochodowego (Income Tax) i składki na ubezpieczenie społeczne (NIC – National Insurance Contribution) z pensji pracowników. Pracownicy opłacają zatem swoje roczne zobowiązanie w ratach, a nie jednorazowo, tak jak osoba samozatrudniona, dzięki czemu tak mocno nie odczuwają wysokości kosztów obowiązkowych składek. Składki opłacone są jeszcze zanim pracownik otrzyma miesięczne wynagrodzenie.

Co istotne, system PAYE wykorzystywany jest tylko w przypadku pracowników, których zarobki są wyższe albo równe dolnej granicy dochodów objętych składką na ubezpieczenie społeczne. A skąd pracodawca wie, jaką kwotę z wypłaty pracownika należy odciągnąć? Informuje go o tym urząd podatkowy, ale nie podaje na jakiej podstawie kod został ustalony. Jeżeli urząd, z powodu niewystarczającej ilości dokumentów, nie jest w stanie wydać pełnego kodu podatkowego, wyznacza kod tymczasowy.

Co jeszcze reguluje system PAYE?

System reguluje również stawki niektórych zasiłków, w tym:

  • ustawowego zasiłku chorobowego,
  • ustawowego zasiłku macierzyńskiego,
  • ustawowego zasiłku ojcowskiego,
  • ustawowego zasiłku adopcyjnego.