Polskie biuro księgowe

Polskie biuro księgowe a zeznania podatkowe

Obywatele państwa mają prawa i obowiązki, wynikające z obowiązujących w danym kraju przepisów prawa. Do obowiązków z pewnością należy płacenie podatków oraz sporządzanie rocznych zeznań podatkowych. Mimo że rok podatkowy w Polsce i w UK wypada w różnych terminach, w każdym z tych państw obywatele muszą rozliczyć się z urzędem. Nie tylko obywatele, ale także zatrudnieni obcokrajowcy. Polskie biuro księgowe w UK pomoże w sporządzeniu zeznań zarówno Polakom przebywającym w UK, jak i rdzennym Brytyjczykom.

Złożenie deklaracji podatkowej

Polak, który otrzyma korespondencję od HM Revenue, nakłaniającą do złożenia zeznania podatkowego, albo też jest zarejestrowany jako Self Employer, musi sporządzić deklarację podatkową, w której zadeklaruje swoje roczne dochody i w odpowiednim terminie dostarczyć ją do instytucji państwowej.

Coraz więcej osób decyduje się na wysyłanie rozliczeń online, gdyż jest to forma niezwykle wygodna. Polskie biuro księgowe Accountancy 4 You Ltd również preferuje takie rozwiązanie. W krótkim czasie może przygotować zeznanie podatkowe i wysłać je z konta online klienta, a jeśli klient takowego konta nie posiada, może wysłać je z konta agenta.

Biura księgowe dbają, by wszelkie terminy zostały dotrzymane, a deklaracje nie zawierały błędów. Pamiętajmy, że złożenie zeznania podatkowego po terminie może skutkować naliczeniem kary finansowej. Lepiej zatem nie zwlekać i jak najszybciej udać się do sprawdzonego biura rachunkowego.

Polskie biuro księgowe w UK o deklaracjach podatkowych

Polskie biurka księgowe (i nie tylko) podkreślają, że deklaracje podatkowe muszą wypełnić wszyscy, którzy:

 • prowadzą własną działalność gospodarczą,
 • osiągają kwotę 300 lub więcej dochodów bez opodatkowania, m.in. z wynajmu nieruchomości albo oszczędności i inwestycji,
 • ich oszczędności lub dochody z inwestycji wynosiły co najmniej £ 10.000 przed opodatkowaniem,
 • osiągnęli zyski ze sprzedaży rzeczy (dóbr) – chodzi m.in. o udziały, kolejny dom i inne należne aktywa; muszą płacić podatek od zysków kapitałowych,
 • byli dyrektorami firm (z wyjątkiem organizacji typu non-profit) i nie otrzymali żadnych wynagrodzeń, świadczeń, samochodów firmowych,
 • ich dochody (albo partnera) przekraczały 50 000 funtów, a jedna z tych osób złożyła wniosek o zasiłek rodzinny,
 • mają dochód z zagranicy, od którego muszą uiścić podatek,
 • mieszkali za granicą i pozyskiwali dochód z Wielkiej Brytanii,
 • otrzymywali dywidendy od akcji (w sytuacji gdy podatnik był wyższym lub dodatkowym podatnikiem),
 • ich dochody przekraczały 100 000 funtów,
 • byli powiernikami trustu lub zarejestrowanego systemu emerytalnego,
 • mieli P800 z HMRC (w poprzednim roku nie opłacili wystarczająco dużo podatku).