Polisa na życie – rodzaje

Polisa na życie jest jednym z tych ubezpieczeń, w które każdy powinien się zaopatrzyć, mając na uwadze dobro swoje i swojej rodziny. W Wielkiej Brytanii wyróżnia się kilka rodzajów tychże ubezpieczeń. Ogólny podział wygląda następująco:

 • ubezpieczenia ochronne,
 • ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe,
 • ubezpieczenia inwestycyjne.

Trzeba jeszcze zauważyć, że w obrębie każdej z wyżej wymienionych można znaleźć pomniejsze warianty. Poniżej w skrócie charakteryzujemy każdy z nich.

 1. Ubezpieczenia ochronne – to podstawowy i najczęściej wybierany rodzaj ubezpieczenia na życie. Środki, które są na nich gromadzone służą zabezpieczeniu kredytu, inwestycji bądź rodziny na wypadek śmierci ubezpieczonego. Niektóre z nich chronią nie tylko życie, ale i zdrowie. Dzielą się na terminowe i bezterminowe:
 • polisy na życie terminowe: umowa zawierana jest na określony czas. Pieniądze, które zostały na niej zebrane zostają wypłacane tylko i wyłącznie w przypadku, gdy do śmierci ubezpieczonego dojdzie w czasie jej trwanie. Jeśli do tego nie dojdzie, środki materialne przepadają,
 • polisy na życie bezterminowe: kupowane są na całe życie, a więc w umowie nie określa się czasu trwania okresu ochronnego. Świadczenie przyznawane w jej ramach wypłacane jest w przypadku śmierci osoby posiadającej polisę ubezpieczeniową lub w wypadku osiągnięcia przez nią wieku 100 lat. Co ważne, do pakietu standardowego można dokupić dodatkowe opcje.
 1. Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe – stworzone zostały po to, by zabezpieczać życie i jednocześnie dawać możliwość oszczędzania. Kwoty, które są na nią wpłacane rozdziela się na oba te cele. W ich obrębie rozróżnia się trzy podtypy:
 • ubezpieczenia na życie i dożycie: są polisami terminowymi, w przypadku których świadczenia wypłacane są, gdy ubezpieczony straci życie w okresie ochronnym lub, gdy dożyje wieku określonego w dokumencie,
 • polisa ubezpieczeniowa z funduszem kapitałowym: jest to klasyczne połączenie polisy z możliwością inwestowania w fundusze kapitałowe towarzystwa ubezpieczeniowego, z którego usług się korzysta. Środki pieniężne, które są na niej gromadzone dzieli się na dwie części i jedną z nich odkłada na ochronę życia, a drugą traktuje jako inwestycję. Z reguły wysokość składki odprowadzanej na fundusz jest stała i z góry ustalona przez ubezpieczalnię. Niemniej jednak niektóre z nich zapewniają możliwość samodzielnego ustalenia jej wysokości oraz modyfikowania jej w trakcie trwania umowy,
 • ubezpieczenia posagowe – polisy, które wykupuje się dla dzieci, by zapewnić im odpowiednie warunki finansowe w przyszłości. Do osiągnięcia przez potomka stosownego wieku, dostęp do pieniędzy pozostaje w rękach jego opiekuna prawnego. Ten typ polisy może mieć formę kapitałową lub inwestycyjną.
 1. Ubezpieczenia inwestycyjne – kupuje się je przede wszystkim po to, by oszczędzać i pomnażać odłożone pieniądze. Oczywiście zakres ochronny umowy obejmuje życie ubezpieczonego, jednak wysokość świadczenia przyznawanego w jej ramach zależny jest od dokonanych inwestycji i ich powodzenia.

 

ubezpieczenia na życie dla całej rodziny