Płaca minimalna w UK

Ile wynosi płaca minimalna w UK?

Płaca minimalna w Polsce od pewnego czasu systematycznie wzrasta. Aktualnie wynosi 2 tys. zł brutto. Nie jest uzależniona ani od rodzaju wykonywanej pracy, ani też wieku pracownika. A jak to wygląda w Wielkiej Brytanii? Ile wynosi płaca minimalna w UK?

Narodowe Minimalne Wynagrodzenie

Płaca minimalna w UK nosi nazwę Narodowego Minimalnego Wynagrodzenia (National Minimum Wage). Wysokość tej płacy jest każdego roku ustalana przez rząd w oparciu o dane dostarczone przez niezależną instytucję Low Pay Commission. Wszelkie podwyżki mają miejsce w kwietniu danego roku.

Wysokość Narodowego Minimalnego Wynagrodzenia uzależniona jest od wieku pracownika, niezależnie od stażu jego pracy. Najmniej zarabiają oczywiście osoby najmłodsze. Płaca minimalna w UK wynosi odpowiednio:

– 3,50 funta za godzinę pracy dla osoby poniżej 19 roku życia odbywającej staż,

– 4,05 funta dla pracownika w wieku 16-17 lat,

– 5,60 funta dla osób w wieku 18-20 lat,

– 7,05 funta dla pracowników w wieku 21-24 lata,

– 7,50 funta dla osób w wieku powyżej 25 lat.

Pracownik, niezależnie od wieku, nie powinien pracować więcej niż 48 godzin tygodniowo, ale może umówić się z pracodawcą inaczej. Podwyżka do 7,05 funta za godzinę pracy dla osób wieku 21-24 lat, wprowadzona 1 kwietnia bieżącego roku, jest najwyższą podwyżką od 2010 roku.

Płaca minimalna w UK – podatki i składki na ubezpieczenie

Od wynagrodzenia pozyskanego na terenie Wielkiej Brytanii, tak samo jak w Polsce,  odprowadzany jest podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie. Oczywiście wysokość potrąceń uzależniona jest o wysokości wynagrodzenia. O wszelkich innych potrąceniach pracodawca musi nie tylko poinformować pracownika, ale wręcz je z nim uzgodnić. Składki na ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie chorobowe, umożliwiają pobieranie zasiłku chorobowego w okresach niezdolności do pracy. Jeśli pracownik nie pojawia się w pracy przez okres dłuższy niż 4 dni, prawdopodobnie może otrzymać Statutory Sick Pay przez okres do 28 tygodni. Konieczne jest dostarczenie zwolnienia lekarskiego.