Pensja netto UK

Pensja netto UK – o potrąceniach z pensji w Wielkiej Brytanii

Pytanie o to, ile zarabiamy, dziś znajduje się w grupie pytań, których zadawać nie wypada, bo zarobki są tematem tabu. W rzeczywistości jednak w prywatnych rozmowach temat pracy i wynagrodzenia za pracę bardzo często jest poruszany. Wiele mówi się też o tym, że państwo „zabiera” nam sporą część zarobków oraz o tym, że w krajach Europy Zachodniej zarabia się sporo więcej. A jak wygląda kwestia potrąceń z pensji? Czy pensja netto UK znacząco różni się od pensji brutto?

Potrącenia z wynagrodzenia w Polsce

Poniekąd od rodzaju umowy zależy ilość potrąceń oraz ich wysokość. Osoby świadczące pracę na podstawie umowy zlecenia nie mają obowiązku opłacania wszelkich składek, ale mogą to robić we własnym zakresie. Natomiast w przypadku umowy o pracę nie mają możliwości wyboru, ponieważ pracodawca z automatu odprowadza wszystkie składki, w tym zaliczki na podatek dochodowy do US oraz składki do ZUS: emerytalną, zdrowotną i społeczną. Część pracodawców automatycznie dokonuje również potrącenia na ubezpieczenie grupowe, oczywiście pod warunkiem, że pracownik do takiego ubezpieczenia przystąpił.

Potrącenia z wynagrodzenia w Wielkiej Brytanii

Pensja netto w UK to kwota, jaką pracownik otrzymuje „do ręki” już po wszelkich potrąceniach. Można mówić o potrąceniach w skali miesiąca, choć w Wielkiej Brytanii wynagrodzenie wypłacane (przelewane) jest co tydzień.

Każda zatrzymywana przez pracodawcę część wynagrodzenia pracownika nazywana jest potrąceniem. Rodzaj i wysokość potrąceń określa prawo. Nie może być tak, że pracodawca samodzielnie decyduje o wysokości potrąceń i bez uzasadnienia zatrzymuje część pensji pracownika. Każdy, kto ma wątpliwości czy jego pensja netto w UK została obliczona prawidłowo, może skonsultować się z polskim biurem księgowym.

Do potrąceń z pensji brutto w UK należą lub w uzasadnionych przypadkach mogą należeć:

  • podatek od wynagrodzenia,
  • składki na ubezpieczenie społeczne,
  • spłata kredytów studenckich
  • potrącenia z tytułu nakazów sądowych
  • potrącenia uzgodnione między pracownikiem a pracodawcą
  • inne potrącenia, na które pracownik wyraził pisemną zgodę.

Pensja netto w UK – ile wynosi najniższe wynagrodzenie „na rękę”?

Od 1 kwietnia b.r. wysokość minimalnego wynagrodzenia w UK znowu wzrośnie. Stawka godzinowa dla osób powyżej 25 r. życia będzie wynosiła £7.83. Stawki dla innych pracowników również wzrosną, jednak pracowników powyżej 25 r. życia jest zdecydowanie najwięcej i to oni odgrywają kluczową rolę na brytyjskim rynku. Jeśli chodzi o ich miesięczne wynagrodzenie, minimalna pensja netto w UK niebawem będzie wynosiła £1634.90.