Komu przysługuje brytyjska emerytura?

Polacy emigrujący do Wielkiej Brytanii nie zawsze z góry zakładają, ile czasu spędzą na Wyspach. Niekiedy są tam do momentu, aż uzbierają odpowiednią kwotę na nowe mieszkanie czy budowę domu, innym razem do chwili, gdy w ich życiu zakończy się pewien etap, np. konieczność finansowania edukacji dzieci. Niekiedy jest to rok czy dwa, innym razem kilka lub kilkanaście lat, a niejednokrotnie zapada decyzja o stałym pobycie w UK. Przebywając i pracując w Anglii dłuższy czas, z pewnością powinniśmy zainteresować się tematem świadczeń pieniężnych przyznawanych za przepracowanie określonej liczby lat i po osiągnięciu określonego wieku. Zatem komu przysługuje brytyjska emerytura?

Świadczenia emerytalne w Wielkiej Brytanii

Podstawowym świadczeniem emerytalnym na Wyspach jest New State Pension. Nowe przepisy dotyczące przyznawania tego świadczenia weszły w życie 6 kwietnia 2016 roku i obowiązują kobiety urodzone po 6 kwietnia 1953 i mężczyzn urodzonych po 6 kwietnia 1951 roku. Prawo do emerytury zyskuje się po osiągnięciu wieku emerytalnego i 10 latach pracy – nie musi to być 10 lat przepracowane w jednym ciągu. Do okresu składkowego wlicza się także lata, w których prowadziło się własną działalność, pobierało świadczenia dla bezrobotnych, zasiłki chorobowe, opiekuńcze, rodzicielskie lub opłacało dobrowolną składkę National Insurance. Warunkiem uzyskania emerytury jest osiągnięcie zarobków na poziomie Lower Earnings Limit.

Natomiast prawo do otrzymania maksymalnej emerytury uzyskuje się po przepracowaniu 35 lat. Taka emerytura nie jest równoznaczna z koniecznością całkowitego zrezygnowania z pracy zarobkowej. W Wielkiej Brytanii każdy może pracować tak długo, jak chce. Jeśli czuje się na siłach, może odroczyć pobieranie świadczenie emerytalnego, co skutkuje wzrostem wysokości tego świadczenia.

Brytyjska emerytura a spółka Limited

Bardzo popularną formą prowadzenia działalności na Wyspach jest spółka LTD. O zaletach prowadzenia firmy w UK w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można poczytać tutaj. Jeśli chodzi o emeryturę dla dyrektorów spółki LTD, przyznawana jest na takich samych zasadach, jak emerytura dla zwykłego pracownika. New State Pension przysługuje po przepracowaniu 10 lat podatkowych, zaś prawo do pełnej emerytury zyskuje się po 35 latach pracy.

Polacy, którzy prowadzący spółkę LTD, mogą zdecydować, czy emeryturę chcą pobierać w Polsce, czy też w Wielkiej Brytanii, ale zwykle w UK przysługuje nieco wyższe świadczenie. W tym miejscu należy wspomnieć, że, nawet jeśli przedsiębiorca zakończy działalność spółki w czasie krótszym niż 10 lat, może pobierać emeryturę na Wyspach, jeżeli pozostałe konieczne do jej naliczenia lata przepracuje w Polsce bądź innym państwie, które zawarło social security agreement z UK. Okazuje się zatem, że nawet kończąc działalność spółki Limited, wracając do Polski i pracując w Polsce, można ubiegać się o emeryturę brytyjską.