Klauzula poufności – najważniejsze informacje

Zaufanie w relacjach biznesowych

Zdrowe relacje biznesowe bardzo często opierają się na wzajemnym zaufaniu. Bez takiego wzajemnego zaufania nie ma w zasadzie mowy o tym aby możliwe było sprawne funkcjonowanie i klauzulaprowadzenie wspólnych działań. Wynika to przede wszystkim z faktu, że nie ma fizycznych możliwości aby kontrolować wszystkie czynności – każdy z nas ma jednak ograniczone możliwości i nawet najnowsze systemy informatyczne czy procesy automatyzacji nie zrobią wszystkiego za nas, nie skontrolują po prostu co się tak naprawdę w danym biznesie i relacji dzieje. Zaufanie w biznesie jest tutaj zatem podstawą.

Oczywiście samo mówienie o zaufaniu tutaj nie wystarczy. W przypadku jakichkolwiek relacji biznesowych liczy się jednak także to czy takie wzajemne zaufanie jest zakomunikowane w dokumentach i w nich właśnie potwierdzone. Będzie tutaj przede wszystkim chodzić o to aby zawrzeć w odpowiednich dokumentach, które co ważne mają moc prawną wszystkie potrzebne informacje dokładnie określające jak wyglądają kwestie związane np. z klauzulą poufności, poufnością danych, działań, wyników i także ewentualną odpowiedzialnością za wszelkie sytuacje kiedy taka poufność, a więc wzajemne zaufanie zostaną naruszone. Co ciekawe, klauzula poufności to coraz częściej spotykany punkt umów biznesowych. Co ważne, nie chodzi tutaj tylko i włącznie o biznesy, które w jakiś sposób operują na wrażliwych danych, ale także o biznesy pozornie w ogóle nie związane z tego typu tematami.

Klauzula poufności

klauzula poufnościKlauzula poufności ma więc tutaj naprawdę bardzo duże znaczenie i co więcej jest ona także coraz częściej bardzo rozbudowana, więcej możesz dowiedzieć się z tego artykułu Nowoczesne klauzule poufności to nie tylko kilka zdań w którymś z podpunktów umowy – to osobne punkty, lub w ogóle osobne umowy. Wiadomo oczywiście, że takie klauzule poufności mają kilka elementów wspólnych – nie należy jednak zapominać o tym, że można je także rozbudowywać mając na względzie konkretne informacje uzyskane od klienta. Nadal jednak podstawowym założeniem klauzuli poufności jest utrzymanie wszystkich danych dotyczących określonego biznesu w ścisłej tajemnicy oraz przestrzeganie obowiązujących w tym przypadku przepisów prawa. Nie należy o tym nigdy zapominać.

Jeśli nie jesteśmy pewni czy klauzula poufności jest na bieżąco aktualizowana i uwzględnia ciągle zmieniające się przepisy mamy zawsze prawo po prostu zapytać jak wygląda tutaj sytuacja, a także mamy prawo poprosić po prostu o wgląd w przepisy. Jako klient mamy przecież do tego wszelkie prawo – a celem takich działań jest przecież zapewnienie bezpieczeństwa firmy.