Jaka praca jest najpopularniejsza w Anglii

Praca w Anglii – rodzaje zatrudnienia pracowników

Przedsiębiorca prowadzący biznes w Anglii może skorzystać z kilku form zatrudniania pracowników. Pracę na jego rzecz może wykonywać pracownik kontraktowy, osoba samozatrudniona, pracownik zatrudniony na cały etat, w tym na czas określony oraz pracujący w niepełnym wymiarze godzin, czyli na pół etatu. O cechach charakterystycznych każdego z powyższych rodzajów zatrudnienia piszemy poniżej.

  1. Praca w charakterze pracownika kontraktowego – to osoba, która zawiera z pracodawcą umowę pisemną lub ustną, w której określane zostają warunki zatrudnienia oraz zakres obowiązków osoby świadczącej usługi na rzecz przedsiębiorcy. Otrzymuje wynagrodzenie, od którego pracodawca ma obowiązek odprowadzić podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Osoby będące pracownikami kontraktowymi mają prawo korzystać z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego oraz adopcyjnego oraz domagać się odprawy w przypadku zwolnienia uzasadnionego redukcją etatów. Ponadto przysługują mu wszystkie inne prawa, z których korzystają pracownicy na etacie.
  2. Osoba samozatrudniona, czyli Self Employed – pracownik zatrudniony na takich warunkach nie podpisuje z pracodawcą umowy, ale kontrakt na wykonanie konkretnych prac. Oczywiście, za dopełnienie warunków umowy otrzymuje stosowną opłatę, ale to na nim ciąży obowiązek odprowadzenia od zarobku podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne. Niezbędne jest także składanie corocznych zeznań podatkowych oraz dokonanie rejestracji w HMRC, tak by działalność była legalna. Naturalnie, pracownik będący osobą samozatrudnioną, jest sam sobie szefem, więc może korzystać z urlopu kiedy tylko chce. Pensję, którą otrzymujesz także ustalasz sam, więc zarabiasz tyle, ile chcesz.
  3. Pracownik (innymi słowy worker) – to najczęstsza forma zatrudnienia. Podejmowanie współpracy z pracownikami następuje na zasadzie zawierania umów o pracę, ale nie tylko. Pracownikom przysługują wszystkie prawa, w tym ochronne oraz udogodnienia uregulowane obowiązującymi ustawami. Ten sposób zatrudnienia jest szczególnie często praktykowany w agencjach oraz firmach wykonujących prace sezonowe. Pracownik może zostać zatrudniony na cały etat, na czas określony bądź na pół etatu. Dwie ostatnie formy zatrudnienia omawiamy poniżej.
  4. Praca w trybie Fixed-Term, czyli na czas określony – pracownik zatrudniony na takich warunkach ma identyczne prawa, jak pracownik na pełnym etacie i z umową na czas nieokreślony. Jedyna różnica jest taka, że obowiązek wykonywania pracy przez zatrudnioną osobę wygasa wraz z terminem zakończenia umowy. Dla pracodawcy to duży plus, bo nie musi nikogo zwalniać. Poza tym może podejmować współpracę z wieloma różnymi specjalistami, w zależności od tego, na wykonanie jakich prac jest aktualnie zapotrzebowanie. Pracownik także uzyskuje mnóstwo korzyści – zdobywa cenne doświadczenie i wie, na jak długi czas związuje się z daną firmą, więc ma czas na znalezienie kolejnego zajęcia. Poza tym pracownicy zatrudnieni w trybie Fixed-Term niejednokrotnie zarabiają więcej, niż Ci stali.
  5. Praca w trybie Part Time, czyli na pół etatu – osoba zatrudniona na pół etatu wykonuje pracę przez mniejszą ilość godzin w tygodniu, jednak jej obowiązki i prawa, które jej przysługują z tytułu zatrudnienia są takie same jak osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Dzięki temu możliwe staje się pogodzenie zarabiania pieniędzy z innymi zobowiązaniami. Jeżeli zaś chodzi o pensję, to nie ma żadnych przepisów mówiących o tym, że osoba zatrudniona na pół etatu nie może zarabiać tyle samo, co pracownik na pełnym etacie. Kwestia wynagrodzenia jest sprawą indywidualną, która ustalana jest między pracownikiem a pracodawcą.