Jak się starać o kredyt w UK? Wskazówki.

Kredyt w Wielkiej Brytanii wydaje się być sprawą prostą, podobnie jak w Polsce, ale „tam” jak i „u nas” musimy spełnić pewne wymogi.

W Wielkiej Brytanii pierwszym warunkiem jaki trzeba spełnić, aby instytucja bankowa mogła dać kredyt hipoteczny, jest przynajmniej półroczny okres zatrudnienia, a i nie często to nie wystarcza. Trzeba przedstawić zaświadczenie o stałym zameldowaniu w UK z ostatnich trzech lat, a jeśli mieszkamy tam krócej, to uzupełnić je trzeba o zameldowanie w Polsce. Musimy przedstawić payslipy z ostatnich trzech miesięcy – każdy bank swój własny pułap, powyżej którego musi znaleźć się kredytobiorca, by mógł starać się o pożyczkę czy kredyt. Nie martw się – bank sprawdzi czy masz zdolność kredytową. Wyszuka czy nie masz kredytów w innych bankach oraz sprawdzi czy dokonujesz wpłat na kont terminowo.

W UK istnieje wiele form pożyczek i kredytów. We własnym bank możemy poprosić o tzw. darmowy overdraft (debet). Albo możemy się starać kartę kredytową 0%. Wysokość tego pierwszego musimy ustalić z bankiem, zaś przekroczenie miesięczne uzgodnionej sumy pociągnie za sobą wysokie opłaty. Kartę kredytową najlepiej znaleźć taka, gdzie okres naliczania odsetek jest najdłuższy.

Innym sposobem na pozyskanie pieniędzy są pożyczki z ZOPA, czyli peer-to-peer lender. Są to platformy, które zrzeszają inwestorów, którzy chcą pożyczać pieniądze ludziom, którzy bardzo chcą je pożyczyć. Oczywiście należy szukać takiej platformy, gdzie oprocentowanie jest najniższe. Musimy pamiętać, by przy takich zobowiązaniach spłacać pożyczkę punktualnie, ponieważ każdy dzień spóźnienia oznacza bardzo wysokie odsetki.