Dochody i podatki w Anglii

Dochody, które podlegają i nie podlegają opodatkowaniu w Anglii

Osoby osiągające dochody w Anglii często zastanawiają się, od których pieniędzy trzeba, a od których nie odprowadzać podatek dochodowy. W niektórych przypadkach sytuacja ta wygląda nieco inaczej niż w Polsce, więc postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej temu tematowi. Poniżej znajdziecie wszystkie przydatne informacje.

Dochody opodatkowane

 • Dochody wynikające z zatrudnienia, a więc pensje, które otrzymujesz od pracodawcy i sam sobie wypłacasz, jeśli jesteś samozatrudniony. Do tego dochodzą jeszcze wszelkie świadczenie i dodatkowe pieniądze, które daje Ci Twój szef.
 • Pieniądze stanowiące zysk spółki, także w przypadku, gdy jest to spółka partnerska lub świadczenie usług jako Sole Trader.
 • Świadczenia emerytalne, zarówno te wypłacane przez państwo, jak i stanowiące emeryturę prywatną lub zakładową. Ponadto podatkiem objęte są także dochody z renty dożywotniej, którą każdy może sobie wykupić.
 • Wszelkiego rodzaju odsetki od oszczędności zgromadzonych w banku lub w towarzystwie budowlanym, o ile nie pochodzą one z konta oszczędnościowego (ISA). Podatki odprowadzić trzeba również od oszczędności na kontach i w obligacjach, które posiadasz w ramach Oszczędności i Inwestycji Państwowych.
 • Wszystkie dochody z inwestycji i posiadanych udziałów w spółce.
 • Zyski pochodzące z benefitów przyznawanych przez państwo. Zalicza się do nich: zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych, zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki dla osób niepełnosprawnych i nie mogących podjąć zatrudnienia z powodów zdrowotnych oraz zasiłek dla osób pogrążonych w żałobie.
 • Dochody z czynszu, jeśli pochodzą one z drugiego budynku lub tego, w którym aktualnie mieszkasz, ale tylko wtedy, gdy zyski roczne z tej działalności przekroczą 4,250 funtów.
 • Zyski z obligacji i funduszy powierniczych. Dochody nieopodatkowane
 • Różnego rodzaju zasiłki przyznawane przez państwo. Do najważniejszych z nich zaliczyć można: zasiłek dla niepełnosprawnych (Disability Living Allowance), zasiłek pielęgnacyjny, jednorazowo pobraną zapomogę żałobną, zasiłek pielęgnacyjny, wyrównanie emerytury, dopłaty do ogrzewania i bonusy świąteczne, zasiłek mieszkaniowy i na dziecko, zasiłek dla matek i osób sprawujących opiekę nad dzieckiem. Oprócz nich zwolnione z podatku są: zasiłki dla osób niepełnosprawnych lub chorych, które straciły zdrowie na skutek wypadku w pracy, zasiłki dla młodych osób, które otrzymują w przerwach między edukacją lub pracą zarobkową a także renty dla wdów po wojennych kombatantach.
 • Odsetki od oszczędności zebranych na koncie ISA (indywidualne konto oszczędnościowe) oraz w certyfikatach oszczędnościowych.
 • Zyski z wynajmu lokalu, jeśli nie przekraczają kwoty 4,250 funtów, ale tylko w przypadku gdy jest to jedyny lokal jakim dysponuje właściciel.
 • Pieniądze przyznawane w ramach dodatku na dziecko oraz dodatki dla osób, które osiągają bardzo niskie dochody.
 • Zyski osiągane z obligacji Premium Bonds. Nie trzeba od nich odprowadzać ani podatku dochodowego ani od zysków kapitałowych.

Mamy nadzieję, że powyższy spis okaże się dla Was przydatny. Więcej możecie również zobaczyć oglądając materiał o podatkach w Uk. Poza tym warto dodać, że w razie jakichkolwiek wątpliwości co do tego, czy od osiąganych zysków trzeba odprowadzać należne podatki, warto skontaktować się z najbliższą dla miejsca zamieszkania placówką Tax Office, której pracownicy udzielą wszystkich potrzebnych informacji.